Πατέρας - Καντήλι

Κηπουρός

Rock, Traditional

Ο "Κηπουρός" (VI, 100μ) ανοίχτηκε στις 14/10/2012 από τους Ά. Ορφανάκο - Γ. Καγιαυτάκη.

Η γραμμή κινείται στα δεξιά από τον τοίχο που βρίσκονται οι 3 σπηλιές (κάθετα μεταξύ τους) και αρκετά πιο αριστερά από τη βελόνα που βρίσκεται το "Καλό ταξίδι".

Η 1η σχοινιά (V+, 50μ) ξεκινάει από το ψηλότερο σημείο της πλαγιάς και κινείται σε θετική πλάκα (μέχρι V), αριστερά από τα παλιά σκουριασμένα καρφιά παλιότερης διαδρομής (3 πλακέτες). Ακολουθεί σύντομο πέρασμα (V+) σε μικρό δίεδρο και βγαίνει σε μεγάλο πατάρι με βλάστηση, μέχρι το ρελέ (2 πλακέτες με κρίκο).

Η 2η σχοινιά (VΙ, 50μ) ανηφορίζει 5μ πάνω και αριστερά για να περάσει απέναντι (V) στο λούκι και να τραβερσάρει αριστερά (VI, πλακέτα), για να μπει σε πλάκα με τακάκια (ΙV+, πλακέτα), μέχρι μεγάλη χορταριασμένη ράμπα (πλακέτα). Στη συνέχεια ανηφορίζει τη ράμπα προς τα δεξιά για να μπει σε δίεδρο (V+, πλακέτα), το οποίο διαδέχεται διεδροσχιμή (VI-) και στη συνέχεια χορταριασμένη ράμπα. Ακολουθεί διεδροσχισμή (VI, πλακέτα) μέχρι το ρελέ (2 πλακέτες με κρίκο).

Όλη η διαδρομή ασφαλίζεται καλά και απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια πλήρης σειρά καρύδια και μια πλήρης σειρά friends (μέχρι Camalot #3).

Η πρώτη σχοινιά βρίσκεται στη σκιά μετά το μεσημέρι ενώ η δεύτερη σχοινιά βρίσκεται στη σκιά όλη τη μέρα λόγω του βορεινού προσανατολισμού της.

Η επιστροφή γίνεται με 2 ραπέλ 45μ από τα ρελέ της διαδρομής (R2-R1, R1-έδαφος).

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2012-12-04
Τροποποίηση: 2012-12-04