Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Κωλοφωτιά

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Κωλοφωτιά" (VI, 170μ) ανοίχτηκε το 1978 από τους D. Hasse - S. Eichinger.

Πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικότερες σχισμές της Βαράσοβας και μία από τις ομορφότερες από πλευράς αισθητικής κλασικές διαδρομές.

Η 1η σχοινιά ξεκινά με μικρή τραβέρσα προς τα δεξιά από το σημείο που ασφαλίζουμε τον επικεφαλής. Μετά την 2η ασφάλεια κινούμαστε προς τα δεξιά και μπαίνουμε σε δίεδρο. Στο τέλος του δίεδρου σε πατάρι βρίσκεται το ρελέ. Προσοχή στις τριβές των σχοινιών.

Η 2η σχοινιά που είναι και η πιο δύσκολη κινείται στο δίεδρο - καμινάδα που βρίσκεται δεξιά από χαρακτηριστικό δίεδρο. Απαιτείται προσοχή στα πρώτα 10μ της σχοινιάς λόγω των σαθρών. Το πρώτο δύσκολο πέρασμα βρίσκεται 2-3μ πριν την πρώτη πλακέτα ενώ η ασφάλιση στη δεύτερη πλακέτα απαιτεί τεχνική καμινάδας. Μετά κινούμαστε διεδρικά μέχρι το 2ο ρελέ της διαδρομής.

Η 3η σχοινιά ξεκινά με αριστερή τραβέρσα και μπαίνει σε χαρακτηριστικό δίεδρο. Κινούμαστε προς τα δεξιά μετά την πρώτη πλακέτα και μετά αμέσως αριστερά προς την δεύτερη όπου βρίσκεται επάνω σε χαρακτηριστική κόψη. Μετά το πέρασμα και της δεύτερης πλακέτας κινούμαστε αριστερά στην κόψη προς δίεδρο. Πριν τελειώσει το δίεδρο κάνουμε λίγο αριστερά για να βρούμε το 3ο ρελέ της διαδρομής.

Η 4η σχοινιά κινείται σε πεδίο με αρκετή βλάστηση και μερικά σαθρά κομμάτια βράχου. Το ρελέ της βρίσκεται αριστερά από δέντρο σε καλό πατάρι.

Η 5η σχοινιά ξεκινά αριστερά από βράχινο όγκο ο οποίος εμποδίζει τον δεύτερο να βλέπει τον επικεφαλής. Η σχοινιά κινείται αριστερά από την πυκνή βλάστηση, πάνω στην πλάκα, όπου αρκετά δεξιά της υπάρχει δέντρο. Δεν υπάρχει μόνιμο ρελέ οπότε κατασκευάζουμε ένα, αφού βγούμε στα σπασμένα. Προσοχή στις τριβές των σχοινιών.

Η διαδρομή απαιτεί καλή χρήση φυσικών ασφαλειών και είναι εξοπλισμένη με 4 μόνιμα ρελέ. Για την επανάληψη της απαιτούνται μια σειρά καρύδια και μια σειρά friends μέχρι Camalot #4.

Η πρόσβαση της διαδρομής γίνεται από το χώρο στάθμευσης όπου αφήνουμε τα οχήματα μας για την περιοχή της "Αφρικάνας", αλλά κινούμαστε δεξιά προς τις συκιές και στα ριζά της ορθοπλαγιάς. Περπατάμε επάνω στην χαρακτηριστική μεταλλική γέφυρα μέχρι που τελειώνει. Στα 3μ επάνω και δεξιά μας βρίσκεται η πρώτη μόνιμη ασφάλεια της διαδρομής (δίπλα της υπάρχει κομμένο το παλιό βύσμα). Αριστερά από την διαδρομή υπάρχει η "Matrix", μια αθλητική διαδρομή με πολλές μόνιμες ασφάλειες.

Η επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής γίνεται από το μονοπάτι του διαζώματος που βρίσκουμε περπατώντας προς τα επάνω και δεξιά από την έξοδο της διαδρομής. Τα κόκκινα σημάδια μας οδηγούν προς το λούκι της "Καλιντόνις", από όπου με 2 ραπέλ 60μ βρισκόμαστε στο έδαφος.

Πηγή: Γ. Γερόλυμος, Γ. Πετρομιανός, Ι. Παλαπάνογλου
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2011-01-03
Τροποποίηση: 2011-05-27