Πατέρας - Καντήλι

Κόψη επιδείξεων

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Κόψη επιδείξεων" (IV+, 150μ) ανοίχτηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις.

Η γραμμή είναι εξοπλισμένη με αρκετά καρφιά και χρησιμοποιείται από τις Ειδικές Δυνάμεις για εκπαίδευση ή επιδείξεις.

Πηγή: Κορφές τ. 147
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2010-02-01
Τροποποίηση: 2011-05-27