Χελμός - Νεραϊδόραχη - Α. Ορθοπλαγιά

Κόψη της Νεραϊδόραχης

Rock, Traditional

Η "Κόψη της Νεραϊδόραχης" (V, 900μ) ανοίχτηκε στις 9/6/1957 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Δ. Ψυρρόπουλο και ήταν η πρώτη αναρρίχηση στην ορθοπλαγιά της Νεραϊδόραχης.

Η γραμμή είναι σαφής αφού ακολουθεί την κόψη, ενώ σοβαρή δυσκολία μπορεί να αποτελέσει η μόνιμη ύπαρξη μεγάλης κορνίζας στην έξοδο της κορυφής. Η υψομετρική διαφορά είναι μεγάλη (750μ) και η έξοδος γίνεται ακριβώς στο ορόσημο της κορυφής (2341μ).

Μια direct παραλλαγή έγινε στις 11/11/1962 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Α. Σακαλή και περίπου την ίδια παραλλαγή ακολούθησαν στις 10/11/1997 οι Π. Αυγεροδήμος - Α. Συκάρης - Κ. Ρούτσιας.

Μια άλλη direct παραλλαγή (V-, 250μ) έγινε στις 31/8/2002 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Γ. Καλογερόπουλο - Λ. Μάνδρου.

Η πρώτη χειμερινή (IV 3 M3, 900μ) έγινε στις 18/3/1977 από τους Δ. Κορρέ - Μ. Τσούρτη - D. Booth, η δεύτερη χειμερινή έγινε στις 29/1/1995 από τους Δ. Μπακάλη - Γ. Βουτυρόπουλο και η πρώτη μοναχική έγινε στις 24/9/1994 από τον Ν. Βουτυρόπουλο.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι τα friends, τα καρφιά (λάμες) που τοποθετούνται δύσκολα και τα καρύδια τα οποία είναι μάλλον σπάνιο να χρησιμοποιηθούν αφού ο βράχος σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι πολύ σαθρός.

Η παραλλαγή "Βουτυρόπουλου - Καλογερόπουλου - Μάνδρου"

Πηγή: Κορφές τ. 107 - τ. 123 - τ. 141, Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Χελμός
Τοποθεσία: Νεραϊδόραχη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27