Χελμός - Νεραϊδόραχη - Α. Ορθοπλαγιά

Κόψη της Στυγός

Rock, Traditional

Η "Κόψη της Στυγός" (V+, 500μ) σκαρφαλώθηκε στις 5/9/1998 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Σ. Θεοδωρίδη.

Η γραμμή ακολουθεί την χαρακτηριστική κόψη δεξιά από τα Ύδατα της Στυγός.

Ο βράχος είναι εξαιρετικά σαθρός, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη ορθοπλαγιά, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ενώ ασφαλίζεται δύσκολα.

Χρήσιμα υλικά για την επανάληψή της είναι τα καρφιά (λάμες) και τα friends.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 3, Κορφές τ. 141
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Χελμός
Τοποθεσία: Νεραϊδόραχη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27