Κάτω Όλυμπος - Τέμπη - Ν. Ορθοπλαγιά

Κόψη των πέντε

Rock, Traditional

Η "Κόψη των πέντε" (TD, 280μ) ανοίχτηκε το 1985 από τους Δ. Πεκόπουλο - Δ. Ζάρρα.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής

Το κάτω τμήμα της διαδρομής

Πηγή: Βουνά τ. 15
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Κάτω Όλυμπος
Τοποθεσία: Τέμπη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27