Βαρδούσια - Σκόρδα Μουσουνίτσας - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Κορρέ - Σωτηράκη

Mixed, Traditional

Η "Κορρέ - Σωτηράκη" (II+ 3, 850μ) ανοίχτηκε το 1981 από τους Δ. Κορρέ - Δ. Σωτηράκη.

Η γραμμή ακολουθεί το μεγάλο κεντρικό λούκι της ορθοπλαγιάς, κινούμενη γενικά στο κέντρο του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις ζεστές ημέρες και ώρες, ή γενικά όταν οι συνθήκες το ευνοούν, γιατί οι μικρές και μεγάλες χιονοστιβάδες μέσα στο λούκι αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο.

Δυο παραλλαγές της διαδρομής έγιναν στις 15/1/2012 ακολουθώντας για την έξοδο δυο γραμμές δεξιότερα από την κανονική. Η μια έγινε από τους Λ. Πρατίλα - Κ. Γιαννόπουλο και η δυσκολία της είναι γενικά ίδια με το υπόλοιπο λούκι, εκτός από το μικτό πεδίο που συναντάει μόνο για 5μ σε ένα ζωνάρι, περίπου 30μ πριν την έξοδο. Η άλλη έγινε από τους Κ. Μαρματζάκο - Τ. Πολυματίδη, οι οποίοι κινήθηκαν προς την "Κόψη Μουσουνίτσας" κάνοντας αρχικά μια σχοινιά M2 χωρίς δυνατότητα ασφάλισης και μετά τρεις ακόμα σχοινιές ευκολότερες μέχρι να βγουν στην κόψη.

Για επιστροφή ακολουθούμε την κόψη προς τα αριστερά για 80μ και από εκεί κατεβαίνουμε από εύκολη πλαγιά προς Κοπρισιές.

Στο κεντρικό λούκι της διαδρομής

Ο Κ. Γιαννόπουλος βγαίνοντας από το μικτό πεδίο στην παραλλαγή "Πρατίλα - Γιαννόπουλου"

Ο Κ. Μαρματζάκος στην 1η σχοινιά (M2) της παραλλαγής "Μαρματζάκου - Πολυματίδη"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4 - τ. 29, Λ. Πρατίλας
Φωτογραφίες: Λ. Πρατίλας, Κ. Γιαννόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2012-02-15