Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Κότταρη - Τσατσαράγκου

Mixed, Traditional

Η "Κότταρη - Τσατσαράγκου" (45° (50°), 200μ) ανοίχτηκε το 1984 από τους Μ. Κότταρη - Κ. Τσατσαράγκο.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06