Τύμφη - Αστράκα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Κρεμ καραμελέ

Mixed, Traditional

Η "Κρεμ καραμελέ" (III+ 3+ M4, 300μ) ανοίχτηκε στις 2/5/1988 από τους Δ. Σωτηράκη - Ν. Καράβελα - Δ. Δερδελάκο.

Η διαδρομή έχει πολλά κοινά τμήματα με την "Habib", αλλά σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια απλή χειμερινή επανάληψη, γι αυτό της δόθηκε νέο όνομα.

Πρόκειται για μια σκληρή κι επικίνδυνη διαδρομή, με συνεχόμενη δυσκολία, η οποία μάλιστα σπάνια βρίσκεται σε καλές συνθήκες και για χρόνια αποτελούσε ότι πιο δύσκολο μπορούσε να βρει κανείς χειμώνα σε Ελληνικό βουνό. Η εποχή που συνήθως βρίσκεται σε καλές συνθήκες είναι από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλη Απριλίου.

Για την επανάληψή της χρειάζονται καρφιά, καρύδια, friends, παγόβιδες και αλουμινογωνιές.

Η πρώτη επανάληψη έγινε στις 25/3/1995 από τους Δ. Κάλλο - Κ. Σιώζο, σε 12ω, οι οποίοι συνάντησαν βράχο δυσκολίας μέχρι ΙV+ και παγωμένο χιόνι κλίσης μέχρι 80°.

Πηγή: Βουνά τ. 21, Ανεβαίνοντας τ. 16, Κορφές τ. 118
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27