Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Κριαροζάστανο

Rock, Traditional

Το "Κριαροζάστανο" (IV+, 600μ) ανοίχτηκε στις 8/7/1968 από τους Ο. Ιωαννίδη - Ζ. Καπογιαννάτου.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27