Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Κυνοπραξία

Rock, Traditional

Η "Κυνοπραξία" (VIII-, 200μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε από τους Σπ. Καλαϊτζή - Χρ. Μπελογιάννη - Λ. Γιαννακούλη ενώ στις προσπάθειες για το άνοιγμά της συμμετείχαν και οι Χρ. Ανανιάδης - Δ. Ζάρρας - Π. Καραμπίνας.

Πρόκειται για μια διαδρομή υψηλής δυσκολίας και μεγάλης αισθητικής αξίας, με τις δύο πρώτες σχοινιές να κινούνται σε πλάκα, την τρίτη να ακολουθεί μια δύσκολη αλλά ασφαλισμένη με 16 ασφάλειες σχισμή και την τελευταία να κρέμεται στο κενό.

Πηγή: Κορφές τ. 109, Ανεβαίνοντας τ. 15 - τ. 23
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27