Γκιώνα - Πλάκα Συκιάς - Δ. Ορθοπλαγιά

Λελεδάκη - Μπρόκου - Τσατσαράγκου

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Λελεδάκη - Μπρόκου - Τσατσαράγκου" (TD, 800μ) ανοίχτηκε το 1985 από τους Α. Λελεδάκη - Ν. Μπρόκο - Κ. Τσατσαράγκο.

Η διαδρομή κινείται από το διάζωμα και πάνω, σαν παραλλαγή της κλασικής ή κάποιας άλλης γραμμής που ανεβαίνει το κάτω τμήμα της ορθοπλαγιάς.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 16
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πλάκα Συκιάς
Δημοσίευση: 2010-02-08
Τροποποίηση: 2011-05-27