Γκιώνα - Πλάκα Συκιάς - Δ. Ορθοπλαγιά

Λελεδάκη - Τσουκιά - Αδαμακόπουλου - Ματσούκα

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Λελεδάκη - Τσουκιά - Αδαμακόπουλου - Ματσούκα" (VI-, 800μ) ανοίχτηκε στις 17-18/8/1983 από τους Α. Λελεδάκη - Μ. Τσουκιά - Τ. Αδαμακόπουλου - Π. Ματσούκα.

Η διαδρομή κινείται από το διάζωμα και πάνω, σαν παραλλαγή της κλασικής ή κάποιας άλλης γραμμής που ανεβαίνει το κάτω τμήμα της ορθοπλαγιάς.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πλάκα Συκιάς
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27