Γκιώνα - Πλατυβούνα - Μακρύ Τσιμάρι

Λιάγκου - Νικηφορίδη

Rock, Traditional
Πηγή: Κορφές τ. 140
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πλατυβούνα
Δημοσίευση: 2015-09-04
Τροποποίηση: 2015-09-04