Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Λούκι των αρχαρίων

Mixed, Traditional

Το "Λούκι των αρχαρίων" (II AD- M2, 150μ) ανοίχτηκε το Μάρτιο του 1994 από τους Κ. Αθηνιώτη - Σ. Θεοδωρίδη - Μ. Αφτιά και Δ. Μπακάλη - Δ. Τσέγκα - Π. Κοτρωνάρο.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27