Τύμφη - Γκαμήλα I - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Magnone - Αντύπα

Rock, Traditional

Η "Magnone - Αντύπα" (VI, 450μ) ανοίχτηκε στις 25-26/8/1960 από τους G. Magnone - Σ. Αντύπα ακολουθώντας το κεντρικό πιλιέ, σε 12ω.

Η επιλογή του διάσημου Guido Maqnone να σκαρφαλώσει στην Γκαμήλα έκανε γνωστή την ορθοπλαγιά σε όλη την Ευρώπη.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε το 1980 από τους Δ. Κορρέ - Γ. Μαρτζούκο.

Ο χρόνος που απαιτείται για την επανάληψή της είναι περίπου 8ω.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994, Ανεβαίνοντας τ. 10
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα I
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27