Βελούχι - Σεϊντάνι - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Μανωλούκου - Λήντερ

Mixed, Traditional

Η "Μανωλούκου - Λήντερ" ανοίχτηκε στις 25/3/2005 από τους Μ. Μανωλούκο - Δ. Λήντερ.

Η κλίση κυμαίνεται από 35° έως 45° σε όλο το μήκος της και μόνο τοπικά έχει περάσματα λίγο μεγαλύτερης κλίσης. Στα τελευταία 100μ της διαδρομής το λούκι οδηγεί σε μία πλαγιά σε σχήμα χωνιού, όπου οι επιλογές για έξοδο είναι αρκετές. Η έξοδος από την δεξιά πλευρά του χωνιού γίνεται δεξιά από το μεγάλο βράχο που υπάρχει στο δεξί τμήμα της πλαγιάς και ακολουθεί ένα στενό λούκι (60°-75°, 30μ) το οποίο καταλήγει σε μία μικρή, πολύ στενή (1μ το πολύ), σχεδόν οριζόντια κόψη-ράχη (20°, 5μ). Αυτή οδηγεί σε ένα τελευταίο ανέβασμα (5μ) που μπορεί να αποτελείται από λάσπη και πέτρες, με μία επικείμενη πτώση να οδηγεί σε ένα κενό 20μ.

Ασφάλειες κατά το άνοιγμα δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αν όμως το τελευταίο μέρος της διαδρομής είναι παγωμένο, χρειάζονται 2 αλουμινογωνιές για το κάθετο κομμάτι των τελευταίων μέτρων πριν τη μικρή ράχη. Αν γενικά η διαδρομή είναι παγωμένη τότε χρειάζεται ασφάλειες από πιο χαμηλά. Μία επανάληψη της διαδρομής με ζεστό καιρό είναι πολύ επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων λιθοπτώσεων, αφού η γραμμή κινείται κάτω από σαθρά βράχια τα οποία πέφτουν σχεδόν συνεχώς. Επίσης το ποσό της χιονόπτωσης και η ποιότητα του χιονιού δημιουργεί μεγάλες μεταβολές στη δυσκολία της.

Πηγή: Μ. Μανωλούκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βελούχι
Τοποθεσία: Σεϊντάνι
Δημοσίευση: 2006-01-29
Τροποποίηση: 2011-05-27