Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Ματσούκα - Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου

Rock, Traditional

Η "Ματσούκα - Χατζηρβασάνη - Αδαμακόπουλου" (III+, 200μ) ανοίχτηκε το 1982 από τους Π. Ματσούκα - Β. Χατζηρβασάνη - Τ. Αδαμακόπουλο.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06