Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Μεγάλη κορνίζα

Mixed, Traditional

Η "Μεγάλη κορνίζα" (III 3+ M3+, 140μ) ανοίχτηκε στις 7/4/1999 από τους Κ. Τσούλκα - Α. Ασημακόπουλο - Δ. Γεροντάκη.

Η 1η σχοινιά (30μ) ακολουθεί μια πλάκα με δυσκολία έως 85° V- και έχει εξοπλιστεί με ένα καρφί πριν το δύσκολο πέρασμα. Το ρελέ γίνεται αριστερά στα βράχια πριν από την είσοδο στη ράμπα. Η 2η σχοινιά (45μ) ακολουθεί τη ράμπα με δυσκολία έως 65° και το ρελέ γίνεται στη βάση των βράχων κάτω από την τελευταία σχοινιά της διαδρομής "Απελπισία". Η 3η σχοινιά (30μ) είναι μια δεξιά τραβέρσα σε χιόνι-πάγο με δυσκολία έως 55° και το ρελέ γίνεται αριστερά στα βράχια. Η 4η σχοινιά (35μ) αποτελείται από μία πλάκα με μικτό πεδίο δυσκολίας έως 75° IV+, που στο τέλος της υπάρχει μια μεγάλη αρνητική κορνίζα η οποία πρέπει να ξεπεραστεί κόβοντάς την από αριστερά. Η 1η και η 4η σχοινιά απαιτούν καλή ψυχολογία.

Η διαδρομή, όταν είναι σχηματισμένη, διακρίνεται εύκολα από το καταφύγιο του ΕΟΣ Άμφισσας και για την επανάληψή της χρειάζονται μια σειρά καρύδια, μερικά μεσαία friends και 2-3 καρφιά για τα ρελέ.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 6, Κορφές τ. 138
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27