Τσούργιακας

Μελίτσα

Rock, Traditional

Η "Μελίτσα" (VIII-, 175μ) ανοίχτηκε στις 28/3/1992 από τους Β. Γαλάνη - Δ. Κάλλο.

Η γραμμή αρχίζει πάνω από το πιο μεγάλο δένδρο του αμφιθεάτρου, κινείται δεξιά από την "Μεγάλη άρκτο" και στην 2η σχοινιά ακολουθεί μια χαρακτηριστική σχισμή.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια και friends.

Η επιστροφή γίνεται από την ίδια διαδρομή με ραπέλ.

Πηγή: Κορφές τ. 96
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τσούργιακας
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27