Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Αντύπα

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Αντύπα" (III, 200μ) ανοίχτηκε το 1958 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Σ. Αντύπα.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06