Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Δεμέστιχα

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Δεμέστιχα" (V, 500μ) ανοίχτηκε στις 29/8/1965 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Α. Δεμέστιχα.

Πηγή: Routes.gr
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2009-12-04
Τροποποίηση: 2011-05-27