Βαρδούσια - Πάνω Ψηλό - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Δεμέστιχα

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Δεμέστιχα" (V, 400μ) ανοίχτηκε στις 22-23/10/1966 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Α. Δεμέστιχα με ένα bivouac και ήταν η πρώτη αναρρίχηση στην ορθοπλαγιά του Πάνω Ψηλού.

Πηγή: Routes.gr
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πάνω Ψηλό
Δημοσίευση: 2009-12-04
Τροποποίηση: 2011-05-27