Τύμφη - Γκαμήλα II - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Χριστοδούλου

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Χριστοδούλου" (D-, 300μ) ανοίχτηκε στις 9/6/1955 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Μ. Χριστοδούλου, σε 6ω.

Η διαδρομή αυτή αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη αναρρίχηση στο συγκρότημα της Τύμφης και γενικότερα στην οροσειρά της Πίνδου.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα II
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27