Γκιώνα - Πλάκα Συκιάς - Δ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Καλέκα

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Μιχαηλίδη - Καλέκα" (TD, 800μ) ανοίχτηκε το 1961 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Δ. Καλέκα.

Η διαδρομή κινείται από το διάζωμα και πάνω, σαν παραλλαγή της κλασικής ή κάποιας άλλης γραμμής που ανεβαίνει το κάτω τμήμα της ορθοπλαγιάς.

Μια παραλλαγή της διαδρομής ανοίχτηκε το 1961 από τους Γ. Μιχαηλίδη - C. Pronxanf.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 16
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πλάκα Συκιάς
Δημοσίευση: 2010-02-08
Τροποποίηση: 2011-05-27