Όλυμπος - Στεφάνι - Α. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Πινάτση

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Πινάτση" (IV+, 200μ) ανοίχτηκε στις 14/7/1955 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Κ. Πινάτση.

Η επιστροφή γίνεται με κατάβαση από το λούκι του Στεφανιού.

Πηγή: Ν. Τσαβδάρης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Στεφάνι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27