Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Pronxaf

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Pronxaf" (D, 180μ) ανοίχτηκε το 1968 από τους Γ. Μιχαηλίδη - K. Pronxaf.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12 - τ. 13
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2006-08-21
Τροποποίηση: 2011-05-27