Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Reinalter - Pronxanf - Δεμέστιχα

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Reinalter - Pronxanf - Δεμέστιχα" (V, 500μ) ανοίχτηκε στις 10/8/1965 από τους Γ. Μιχαηλίδη - B. Reinalter και C. Pronxanf - Α. Δεμέστιχα και ήταν η πρώτη αναρρίχηση στην ορθοπλαγιά της Τσούκα Ρόσσα.

Πηγή: Routes.gr
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2009-12-04
Τροποποίηση: 2011-05-27