Όλυμπος - Μύτικας - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Τσαμακίδη - Λιάγκου - Ιδοσίδη

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Τσαμακίδη - Λιάγκου - Ιδοσίδη" (V, 280μ) ανοίχτηκε στις 3-4/8/1954 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Τσαμακίδη - Δ. Λιάγκο - Π. Ιδοσίδη, με 1 bivouac.

Ο Γ. Μιχαηλίδης, αν και "νέος" αναρριχητής την εποχή εκείνη, οδήγησε την πρώτη Ελληνική σχοινοσυντροφιά στην ορθοπλαγιά του Μύτικα, που μέχρι τότε μόνο άξιοι Ιταλοί αλπινιστές είχαν σκαρφαλώσει.

Πηγή: Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μύτικας
Δημοσίευση: 2006-03-16
Τροποποίηση: 2011-05-27