Τύμφη - Γκαμήλα I - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Ξανθόπουλου

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Ξανθόπουλου" (VI, 400μ) ανοίχτηκε στις 7-8/6/1956 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Ξανθόπουλο με ένα bivouac και ήταν η πρώτη αναρρίχηση στην ορθοπλαγιά της Γκαμήλα I.

Η μεγάλη χιονούρα που υπήρχε στη βάση της διαδρομής κατά την πρώτη ανάβαση, βοήθησε τους Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Ξανθόπουλο να αποφύγουν τις σαθρές στέγες και να φτάσουν εύκολα στο μεγάλο δίεδρο που χαρακτηρίζει και τη γραμμή.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει γνωστή ολοκληρωμένη επανάληψη της διαδρομής.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994, Ανεβαίνοντας τ. 10
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα I
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27