Τύμφη - Μεσοράχη - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Ξανθόπουλου

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Ξανθόπουλου" (D-, 300μ) ανοίχτηκε το 1956 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Ξανθόπουλο, σε 3ω, ακολουθώντας την ανατολική κόψη της Μεσοράχης.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Μεσοράχη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27