Όλυμπος - Στεφάνι - Δ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Ξανθόπουλου

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Ξανθόπουλου" (VI-, 120μ) ανοίχτηκε στις 3/8/1956 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Ξανθόπουλο.

Η γραμμή βρίσκεται στην δυτική ορθοπλαγιά του Στεφανιού, δεξιά από το "Μάτι".

Για την επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, απαιτείται εύκολο σκαρφάλωμα (μέχρι III, 150μ) στην κόψη του Στεφανιού, προς τα πάνω και δεξιά, μέχρι την κορυφή. Από εκεί η επιστροφή γίνεται με κατάβαση από το νότιο λούκι του Στεφανιού.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 14, Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Στεφάνι
Δημοσίευση: 2010-02-16
Τροποποίηση: 2011-05-27