Βαρδούσια - Κορυφή 2437 - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Ζαχαράνη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Μιχαηλίδη - Ζαχαράνη" (D, 300μ) ανοίχτηκε το 1962 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Θ. Ζαχαράνη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Κορυφή 2437
Δημοσίευση: 2018-09-26
Τροποποίηση: 2018-09-26