Όλυμπος - Μύτικας - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Ζολώτα

Rock, Traditional

Η "Μιχαηλίδη - Ζολώτα" (VI-, 380μ) ανοίχτηκε στις 29-30/7/1957 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Ξ. Ζολώτα με 1 bivouac.

Η γραμμή κινείται μέσα στο κεντρικό λούκι του Μύτικα, το οποίο ξεκινά από τη βάση της ορθοπλαγιάς και φτάνει μέχρι λίγο κάτω από την κορυφή. Το λούκι και τα τοιχώματά του, κυρίως από την μέση και πάνω, αποτελούν ένα εξαιρετικά σαθρό και επικίνδυνο περιβάλλον, τουλάχιστον για αναρρίχηση βράχου.

Η 1η σχοινιά ξεκινά λίγο σκληρά αλλά διαθέτει αρκετά καρφιά και δεν προβληματίζει. Οι υπόλοιπες σχοινιές μέχρι και την 6η είναι εύκολες, ευχάριστες και σε σχετικά σταθερό βράχο. Από την 7η σχοινιά και πάνω, απαιτείται καλή ψυχολογία αλλά και ιδιαίτερη προσοχή. Η σχοινιά αυτή κανονικά κινείται στο κέντρο και λίγο δεξιά σε σχισμή ασφαλισμένη με καρφί, αλλά υπάρχει και δυνατότητα παράκαμψης από αριστερά, αρχικά σε σαθρό δίεδρο και τελικά σε κόψη με μια δύσκολη δεξιά τραβέρσα, που αποτελεί τμήμα της διαδρομής "Γαλάνη - Παρούση" και είναι ασφαλισμένη με καρφιά. Όλο το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την έξοδο, κινείται πάνω σε σαθρά που δεν δέχονται καλές φυσικές ασφάλειες, ενώ ακόμη και τα καρφιά δεν δείχνουν ακλόνητα. Η αίσθηση όμως κατά την έξοδο στην ψηλότερη κορφή του μυθικού βουνού, αποζημιώνει για ότι έχει προηγηθεί στο σκοτεινό και αφιλόξενο λούκι.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μερικά friends, μερικά καρφιά (λάμες και σχισμόκαρφα) και ιμάντες. Τα καρύδια και τα friends ίσως να μην αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα στα σαθρά, αλλά τα καρφιά σίγουρα θα δώσουν λύσεις.

Πηγή: Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μύτικας
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2015-09-18