Τύμφη - Γεφύρι Του Μίσιου - Πύργος Του Μίσιου

Μικρόκοσμος

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Μικρόκοσμος" (VII+, 70μ) ανοίχτηκε από τους Η. Μωϋσίδη - Β. Τατσιράμου.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 8, Η. Μωϋσίδης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27