Δίρφη - Ξεροβούνι - Β. Ορθοπλαγιά

Μικρούλα

Mixed, Traditional

Η "Μικρούλα" (II 3+ M4, 150μ) ανοίχτηκε στις 4/3/2012 από τους Α. Καραπετάκο - Κ. Καρνάκη.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Δίρφη
Τοποθεσία: Ξεροβούνι
Δημοσίευση: 2012-03-08
Τροποποίηση: 2012-03-08