Όνεια - Οξύ - Β. Ορθοπλαγιά

Μονοπάτι του Πάρη

Rock, Traditional

Το "Μονοπάτι του Πάρη" (VI-, 90μ) ανοίχτηκε στις 13/2/2011 από τους Γ. Καγιαυτάκη και Ζ. Κωστοπούλου.

Η διαδρομή βρίσκεται στα ανατολικά της "Κόψης της Ωραίας Ελένης" και τη συναντά κοντά στο 4ο ρελέ της.

Η 1η σχοινιά (40μ) ξεκινάει σε μικρή κόψη την οποία διαδέχεται μικρή πλάκα με σχισμή δεξιά της (IV) και στη συνέχεια πάλι εύκολη κόψη μέχρι πατάρι για ρελέ σε δέντρο.

Η 2η σχοινιά (30μ) ξεκινάει ευθεία επάνω σε μικρό αρνητικό (VI-) το οποίο διαδέχεται σύντομο δίεδρο μέχρι πατάρι και στη συνέχεια σχισμή (VI-) . Το ρελέ γίνεται σε μυτίκι στα αριστερά.

Η 3η σχοινιά (20μ) ξεκινάει πάνω και δεξιά σε μικρό αρνητικό (VI-) για να μπει σε δίεδρο (V) το οποίο ακολουθεί μέχρι το τέλος του. Το ρελέ γίνεται σε διαμπερή και φυσικές ασφάλειες.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends (μέχρι Camalot #3) και μερικοί ιμάντες.

Για την επιστροφή, ακολουθούμε την κόψη στα δυτικά της μέχρι μεγάλο βράχο με κορδονέτο απ' όπου με ένα ραπέλ 50μ κατεβαίνουμε σε λούκι το οποίο ακολουθούμε μέχρι τη βάση της κόψης.

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Όνεια
Τοποθεσία: Οξύ
Δημοσίευση: 2011-02-28
Τροποποίηση: 2011-05-27