Τύμφη - Αστράκα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Mordillo

Rock, Traditional

Η "Mordillo" (VI-, 200μ) ανοίχτηκε στις 15/8/2006 από τους Δ. Μπακάλη - Ν. Ντούρο.

Η γραμμή ξεκινά δεξιά από το "Πιλιέ της βροχής", ακολουθώντας χαρακτηριστική ράμπα και αρχικός στόχος όταν ανοίχτηκε ήταν η ανεξάρτητη έξοδος από εντυπωσιακό σχισμοδίεδρο στο κέντρο ανοιχτόχρωμης περιοχής, ευθεία πάνω από το R4. Λόγω όμως κακής ποιότητας του βράχου που είναι αρκετά σαθρός στο σημείο εκείνο, η έξοδος έγινε από το "Πιλιέ της βροχής" το οποίο συναντά στην κορυφή πύργου. Για την έξοδο αυτή απαιτείται να ξεπεραστεί το δυσκολότερο πέρασμα της διαδρομής (VI), το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα παλιό καρφί.

Απαραίτητα υλικά για επανάληψη της διαδρομής είναι δυο σχοινιά 60μ, μια σειρά καρύδια, friends, ιμάντες και προαιρετικά μια λάμα για την σαθρή τραβέρσα της 3ης σχοινιάς. Τα ρελέ είναι εξοπλισμένα με ένα καρφί και με έναν ιμάντα το καθένα.

Πηγή: Δ. Μπακάλης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2007-06-20
Τροποποίηση: 2011-05-27