Τύμφη - Γκαμήλα I - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Μπρόκων - Ιδοσίδη

Rock, Traditional

Η "Μπρόκων - Ιδοσίδη" (VI+, 400μ) ανοίχτηκε στις 22/9/1981 από τους Ν. Μπρόκο - Γ. Μπρόκο - Μ. Ιδοσίδη, σε 9ω.

Η διαδρομή κινείται σε βράχο καλής ποιότητας με συνεχή δυσκολία και ασφαλίστηκε κατά το άνοιγμά της με 20 περίπου μόνιμα καρφιά.

Το ξεκίνημά της είναι κοινό με την προγενέστερη διαδρομή "Magnone - Αντύπα" και μετά φεύγει ευθεία επάνω για 10 σχοινιές μέχρι να την ξανασυναντήσει στο μεγάλο ζωνάρι.

Ο χρόνος που απαιτείται για την επανάληψή της είναι περίπου 9ω.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994, Ανεβαίνοντας τ. 10
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα I
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27