Βαρδούσια - Σκούφια - Α. Ορθοπλαγιά

Mr. Skoufias

Mixed, Traditional

Η "Mr. Skoufias" (II 3+ M4, 200μ) ανοίχτηκε στις 25/3/2011 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Βουτυρόπουλο - Π. Γούμπερη - Ν. Δανιά - Α. Ασημακόπουλο.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Σκούφια
Δημοσίευση: 2013-12-14
Τροποποίηση: 2013-12-14