Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Νάτση - Αλεξόπουλου - Πετρόχειλου - Πετροχείλου

Rock, Traditional

Η "Νάτση - Αλεξόπουλου - Πετρόχειλου - Πετροχείλου" (III, 200μ) ανοίχτηκε το 1936 από τους Κ. Νάτση - Κ. Αλεξόπουλο και Γ. Πετρόχειλο - Α. Πετροχείλου.

Ακολουθεί μια ράμπα και ήταν η πρώτη διαδρομή στην ορθοπλαγιά. Μετά την ολοκλήρωση της, η επιστροφή έγινε με τραβέρσα της κορυφογραμμής και κατάβαση από την νότια κόψη.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06