Παρνασσός - Λιάκουρα - Β. Ορθοπλαγιά

Νέμεσις

Mixed, Traditional

Η "Νέμεσις" (II 4 M4, 170μ) ανοίχτηκε στις 22/2/2014 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη.

Κατά την πρώτη ανάβαση, βρέθηκε καρφί με ιμάντα και ναυτικό κλειδί στην 2η σχοινιά, μάλλον από παλιότερη προσπάθεια.

Η επιστροφή από την διαδρομή, γίνεται συνεχίζοντας στην βορειανατολική κόψη έως την κορυφή.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα, από τους Τ. Μουτάφη - Α. Κωνσταντινίδη - Ι. Παλαπάνογλου.

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Λιάκουρα
Δημοσίευση: 2014-03-20
Τροποποίηση: 2014-04-03