Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Νικηφορίδη - Τσιλίδου - Μπουντόλα

Rock, Traditional

Η "Νικηφορίδη - Τσιλίδου - Μπουντόλα" (III, 200μ) ανοίχτηκε το 1977 από τους Δ. Νικηφορίδη - Ε. Τσιλίδου και Δ. Μπουντόλα (μοναχική).

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06