Γκιώνα - Πλατυβούνα - Μακρύ Τσιμάρι

Νισάρ

Rock, Traditional

Η "Νισάρ" (VI+ A1, 280μ) ανοίχτηκε στις 18/9/2011 από τους Γ. Καγιαυτάκη - Γ. Γερόλυμο.

Οι τρεις πρώτες σχοινιές της διαδρομής ακολουθούν περίπου τη χάραξη της γραμμής που ανοίχθηκε το 1977 από τους Λιάγκο - Ιδοσίδη, οι οποίοι είχαν βαθμολογήσει τα περάσματα στις στέγες της 2ης και 3ης σχοινιάς ως VI A1.

Η 1η σχοινιά (60μ) ξεκινάει στο ψηλότερο σημείο της βάσης της ορθοπλαγιάς και κινείται αρχικά ευθεία επάνω σε σπασμένα βράχια για 15μ και στη συνέχεια ακολουθεί δεξιά ράμπα (ΙΙΙ) μέχρι δίεδρο (V+) το οποίο και σκαρφαλώνει μέχρι μικρή σπηλιά, μετά φεύγει αριστερά σε πλάκα (V), όπου και γίνεται το ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες.

Η 2η σχοινιά (20μ) μπαίνει στο διεδροσεμινέ που βρίσκεται ακριβώς από πάνω (VI-) το οποίο και σκαρφαλώνει όλο μέχρι την έξοδό του (VI+) δεξιά σε πλάκα με τακάκια όπου και γίνεται το ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες.

Η 3η σχοινιά (45μ) φεύγει ευθεία επάνω στο αρνητικό (VI-/VI) και συνεχίζει σε δίεδρο (V+) μέχρι λίγο πιο κάτω από το μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στο κέντρο της ορθοπλαγιάς. Το ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες.

Η 4η σχοινιά (50μ) κατευθύνεται στο μεγάλο δέντρο στο κέντρο της ορθοπλαγιάς και από εκεί συνεχίζει αριστερά και πάνω σε πλάκα με τακάκια (VI-) που ασφαλίζεται δύσκολα. Στο τελείωμα της πλάκας φεύγει επάνω σε μικρό δίεδρο (V) στην αριστερή πλευρά μικρής κόψης για να καταλήξει στο πρώτο διάζωμα της ορθοπλαγιάς όπου και γίνεται το ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες.

Η 5η σχοινιά (20μ) μπορεί να γίνει και με τα σχοινιά στα χέρια μιας και περπατάμε αριστερά μέχρι τη βάση κλειστού δίεδρου στο τέλος του διαζώματος, όπου και γίνεται το ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες.

Η 6η σχοινιά (35μ) σκαρφαλώνει το δίεδρο (V+) και μόλις φτάσει κάτω από το αρνητικό φεύγει δεξιά (VI+) (η σχισμή γίνεται και τεχνητά Α1 με καρύδια ψείρες) και πάνω και ακολουθώντας χορταριασμένη ράμπα κάνουμε ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες στη βάση χορταριασμένου διέδρου-ράμπα.

Η 7η σχοινιά (50μ) σκαρφαλώνει το χορταριασμένο δίεδρο-ράμπα (V+) χρησιμοποιώντας τα χόρτα (!) στο κέντρο του για πιασίματα-πατήματα και χωρίς δυνατότητα ασφάλισης μέχρι το τέλος του. Στη συνέχεια φεύγει δεξιά σε πατάρι το οποίο ακολουθεί εύκολο δίεδρο (IV-) και θετική πλάκα (III) μέχρι το 2ο διάζωμα της ορθοπλαγιάς όπου και κάνουμε ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες. Από εκεί ακολουθούμε το διάζωμα προς τα αριστερά μέχρι την έξοδο από την ορθοπλαγιά.

Η διαδρομή μπορεί να χαρακτηριστεί μέσης δυσκολίας, αλλά σοβαρή από θέμα ασφάλισης μιας και υπάρχουν σημεία που δεν ασφαλίζονται καλά ή και καθόλου. Τέτοια σημεία είναι η πλάκα πριν το 2ο ρελέ (δεν ασφαλίζεται), τα πρώτα μέτρα της 3ης και η τραβέρσα της 4ης σχοινιάς (φτωχή ασφάλιση και παρουσία σαθρών σημείων) και το χορταριασμένο δίεδρο της 7ης σχοινιάς (δεν ασφαλίζεται).

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends (μέχρι Camalot #3), μερικοί ιμάντες και 2-3 καρφιά (universal και u).

Η επιστροφή μπορεί να γίνει με περπάτημα προς στην αριστερή πλευρά σε ομαλή πλαγιά που κατηφορίζει σιγά - σιγά μέχρι τη στάνη που φτάνει δρόμος.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής

Το κάτω τμήμα της διαδρομής

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πλατυβούνα
Δημοσίευση: 2011-10-16
Τροποποίηση: 2011-10-16