Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Νότια κόψη

Rock, Traditional

Η "Νότια κόψη" (III, 200μ) ανοίχτηκε το 1963 από τους M. Zerf - Φ. Γαληνό - A. Zanger - Κ. Τουμπανάκη.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06