Βαρδούσια - Γκιώνη Το Πλάι - Α. Ορθοπλαγιά

Ουκ ανδρός σοφού

Mixed, Traditional

Η "Ουκ ανδρός σοφού" (III 5 M3+ A2, 220μ) ανοίχτηκε στις 7/1/2000 από τους Χ. Μπελογιάννη - Γ. Βουτυρόπουλο.

Η γραμμή είναι μια παραλλαγή της "Δις εξαμαρτείν".

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 9
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Γκιώνη Το Πλάι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27