Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ουρανόσκαλα

Mixed, Traditional

Η "Ουρανόσκαλα" (II M5+, 120μ) ανοίχτηκε στις 13/04/2008 από τους Κ. Γαβριήλ - Σ. Θεοδωρίδη - Α. Συκάρη - Δ. Δασκαλάκη.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 15/3/2009 από τους Γ. Τορέλι - Γ. Καγιαυτάκη.

Πηγή: Δ. Δασκαλάκης, Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2008-04-15
Τροποποίηση: 2011-05-27