Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Παλιά φρουρά

Rock, Traditional

Η "Παλιά φρουρά" (IV+, 250μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο 1968 από τους Φ. Γαληνό - Β. Γεωργιάδη.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27