Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Παλιοτόμαρο

Rock, Traditional

Το "Παλιοτόμαρο" (VII+, 100μ) ανοίχτηκε στις 26/10/2002 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Γ. Αλιφέρη - Γ. Καλογερόπουλο.

Η γραμμή κινείται πάνω στον τριγωνικό τοίχο που τον χαρακτηρίζει μια μαύρη νεροσυρμή στη μέση του. Ο τοίχος αυτός βρίσκεται πίσω από ένα μικρό συνοικισμό, περίπου 1Χμ πριν το Κρυονέρι.

Πρόκειται για μια δύσκολη και ανασφάλιστη διαδρομή, με run-out στο VII+ της 3ης σχοινιάς, που θα μπορούσε να βαθμολογηθεί με το Αγγλικό E4.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια και μια σειρά friends.

Αριστερά της βρίσκονται οι ασφάλειες (βύσματα) από κάποια παλιότερη προσπάθεια.

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2006-03-23
Τροποποίηση: 2011-05-27