Τύμφη - Γκαμήλα II - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Πανικός

Rock, Traditional

Ο "Πανικός" (VI+, 350μ) ανοίχτηκε στις 16/7/1991 από τους Μ. Τσουπρά - Α. Θεοδωρόπουλο, σε 10ω. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή διαδρομή συνεχούς δυσκολίας, με καμιά σχοινιά κάτω από V. Η ποιότητα του βράχου δεν είναι και τόσο ομοιόμορφη αφού αλλού είναι πολύ γερός και αλλού εξαιρετικά ασταθής, σε σημείο πανικού. Ο αρχικός εξοπλισμός της διαδρομής έγινε με έξι μόνο καρφιά.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα II
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27